بخش هایی از مراسم شب پنجم محرم هیئت غریب مدینه امیرکلا