۱۲۹۷۱۷۳_۴۴۵

تجمع بزرگ عزاداران اباعبدالله الحسین با حضور گروه تعزیه خوانی استاد حاج حسن نرگسخانی

زمان ۱۲ ۱۳ ۱۴ آبان ماه ساعت ۱۸/۳۰

مکان: امیرکلا،میدان پازوار،جنب پمپ بنزین