مراسم تعزیه شب چهارم هیئت غریب مدینه امیرکلا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۸/۰۷

IMG_20171029_083405 IMG_20171029_083403 IMG_20171029_083402 IMG_20171029_083400 IMG_20171029_083359 IMG_20171029_083357 IMG_20171029_083355 IMG_20171029_083353 IMG_20171029_083351 IMG_20171029_083349 IMG_20171029_083347 IMG_20171029_083345 IMG_20171029_083343 IMG_20171029_083341 IMG_20171029_083337 IMG_20171029_083336 IMG_20171029_083334 IMG_20171029_083331 IMG_20171029_083329 IMG_20171029_083327 IMG_20171029_083325

سوال خود را مطرح کنید :