مراسم شب چهارم دهه آخر ماه صفر با نوای حاج سید مهدی میرداماد ، کربلایی حمید علیمی  مشهد مقدس

photo_2017-11-19_07-43-02 photo_2017-11-19_07-43-06 photo_2017-11-19_07-43-11 photo_2017-11-19_07-43-18 photo_2017-11-19_07-43-21 photo_2017-11-19_07-43-46 photo_2017-11-19_07-43-54 photo_2017-11-19_07-44-03 photo_2017-11-19_07-44-11 photo_2017-11-19_07-44-15 photo_2017-11-19_07-44-19 photo_2017-11-19_07-44-22 photo_2017-11-19_07-44-27 photo_2017-11-19_07-44-30 photo_2017-11-19_07-44-35 photo_2017-11-19_07-44-37 photo_2017-11-19_07-44-42 photo_2017-11-19_07-44-46 photo_2017-11-19_07-44-52 photo_2017-11-19_07-44-54 photo_2017-11-19_07-45-02 photo_2017-11-19_07-45-08 photo_2017-11-19_07-45-11 photo_2017-11-19_07-45-17