مراسم شب سوم  دهه آخر ماه صفر با نوای حاج سید مهدی میرداماد ، کربلایی حسین عینی فرد مشهد مقدس

photo_2017-11-18_07-53-30 photo_2017-11-18_07-53-33 photo_2017-11-18_07-53-34 photo_2017-11-18_07-53-35 photo_2017-11-18_07-53-36 photo_2017-11-18_07-53-38 photo_2017-11-18_07-53-39 photo_2017-11-18_07-53-40 photo_2017-11-18_07-53-41 photo_2017-11-18_07-53-42 photo_2017-11-18_07-53-43 photo_2017-11-18_07-56-49 photo_2017-11-18_07-56-53