گزارش تصویری از مراسم عزاداری شب اول محرم ، هیئت غریب مدینه امیرکلا

۲ (۱)photo_2015-10-15_15-26-40photo_2015-10-15_15-26-51photo_2015-10-15_15-27-05photo_2015-10-15_15-27-08photo_2015-10-15_15-27-11photo_2015-10-15_15-27-14photo_2015-10-15_15-27-17photo_2015-10-15_15-27-19photo_2015-10-15_15-27-23photo_2015-10-15_15-27-26photo_2015-10-15_15-27-29photo_2015-10-15_15-27-44photo_2015-10-15_15-27-47photo_2015-10-15_15-27-50۸۵

۲ (۳) (Copy)photo_2015-10-15_09-15-26

۵۵۵

photo_2015-10-15_09-08-57