گزارش تصویری شب سوم تعزیه خوانی

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۸/۰۵

IMG_20171027_091244 IMG_20171027_091242 IMG_20171027_091239 IMG_20171027_091236 IMG_20171027_091234 IMG_20171027_091231 IMG_20171027_091227 IMG_20171027_091225 IMG_20171027_091223 IMG_20171027_091221 IMG_20171027_091219 IMG_20171027_091217 IMG_20171027_091216 IMG_20171027_091214 IMG_20171027_091212 IMG_20171027_091210 IMG_20171027_091208 IMG_20171027_091206 IMG_20171027_091204 IMG_20171027_091202 IMG_20171027_091200 IMG_20171027_091158 IMG_20171027_091156 خوانی


 

سوال خود را مطرح کنید :