گزارش تصویری مراسم دسته روی صبح شهادت امام رضا(ع) مشهد مقدس
  • photo_2017-11-19_14-25-00photo_2017-11-19_14-27-26photo_2017-11-19_14-44-48photo_2017-11-19_14-27-34photo_2017-11-19_14-27-27photo_2017-11-19_14-26-45photo_2017-11-19_14-26-21photo_2017-11-19_14-26-19photo_2017-11-19_14-25-13photo_2017-11-19_14-25-14photo_2017-11-19_14-25-09